Å ferdes i kapitalmarkedene kan være en utfordrende reise, med mange skjulte farer. Toppene kan være høye, bunnene dype og lange. En suksessfull ferd i dette landskapet krever erfaring, langsiktighet, disiplin og, ikke minst, gode forberedelser gjennom grundige analyser av et stadig skiftende terreng. NOMA Capital vil være kundenes guide på denne ferden.

NOMA Capital ser på våre kunder som partnere på en langsiktig reise. Suksessen til et slikt partnerskap fordrer tillit, samt enighet rundt veivalg og hvor målet ligger. Som forvaltere av denne tilliten er vi opptatt av at våre partnere er enige i prinsippene for ferden, nedfelt i vår investeringsfilosofi.