Å ferdes i kapitalmarkedene kan være en utfordrende reise, med mange skjulte farer. Toppene kan være høye, bunnene dype og lange. En suksessfull ferd i dette landskapet krever erfaring, langsiktighet, disiplin og, ikke minst, gode forberedelser gjennom grundige analyser av et stadig skiftende terreng. NOMA Capital vil være kundenes guide på denne ferden.

NOMA Capital ser på våre kunder som partnere på en langsiktig reise. Suksessen til et slikt partnerskap fordrer tillit, samt enighet rundt veivalg og hvor målet ligger. Som forvaltere av denne tilliten er vi opptatt av at våre partnere er enige i prinsippene for ferden, nedfelt i vår investeringsfilosofi.

Nyheter


5. desember 2023

NOMA Fokus henter kapital fra nye og eksisterende investorer gjennom en rettet emisjon. Tegningsperioden starter 5. desember, og varer til og med 31. desember 2023.


18. oktober 2023

NOMA Capital 3. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentarer. I kvartalsrapportens første del i ¨Speakers´ Corner¨ diskuteres det salige kaoset som har oppstått i Washington D.C. og hvilke konsekvenser det kan medføre fremover. 


Om du ønsker å bli kontaktet i forbindelse med emisjonen, kan du sende en epost til tr@nomacapital.no eller ogu@nomacapital.no.

Les mer her