Å ferdes i kapitalmarkedene kan være en utfordrende reise, med mange skjulte farer. Toppene kan være høye, bunnene dype og lange. En suksessfull ferd i dette landskapet krever erfaring, langsiktighet, disiplin og, ikke minst, gode forberedelser gjennom grundige analyser av et stadig skiftende terreng. NOMA Capital vil være kundenes guide på denne ferden.

NOMA Capital ser på våre kunder som partnere på en langsiktig reise. Suksessen til et slikt partnerskap fordrer tillit, samt enighet rundt veivalg og hvor målet ligger. Som forvaltere av denne tilliten er vi opptatt av at våre partnere er enige i prinsippene for ferden, nedfelt i vår investeringsfilosofi.

Nyheter


19. februar 2024

NOMA Capital 4. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentarer. I kvartalsrapportens første del i ¨Speakers´ Corner¨ diskuteres det svak norsk valuta, markedets ønske om å få et normalt år igjen og post-covid normen.


5. desember 2023

NOMA Fokus henter kapital fra nye og eksisterende investorer gjennom en rettet emisjon. Tegningsperioden starter 5. desember, og varer til og med 31. desember 2023.


Om du ønsker å bli kontaktet i forbindelse med emisjonen, kan du sende en epost til tr@nomacapital.no eller ogu@nomacapital.no.

Les mer her