OM OSS

NOMA Capital er en uavhengig forvalter av langsiktig kapital bygget på tillit og partnerskap med våre kunder. NOMA Capital har konsesjon som forvalter av alternative investeringsfond fra Finanstilsynet. NOMA Capital forvalter i dag fondet NOMA Fokus. Fondet har markedsføringstillatelse til ikke-profesjonelle kunder i Norge. Vi tror suksessfull forvaltning krever mot og vilje til å utfordre etablerte sannheter.