Nyheter

19. februar 2024

NOMA Capital 4. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentarer. I kvartalsrapportens første del i ¨Speakers´ Corner¨ diskuteres det svak norsk valuta, markedets ønske om å få et normalt år igjen og post-covid normen.5. desember 2023

NOMA Fokus henter kapital fra nye og eksisterende investorer gjennom en rettet emisjon. Tegningsperioden starter 5. desember, og varer til og med 31. desember 2023.


18. oktober 2023

NOMA Capital 3. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentarer. I kvartalsrapportens første del i ¨Speakers´ Corner¨ diskuteres det salige kaoset som har oppstått i Washington D.C. og hvilke konsekvenser det kan medføre fremover.

 

18. juli 2023

NOMA Capital 2. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentarer. I kvartalsrapportens første del i ¨Speakers´ Corner¨ diskuteres forholdene rundt den smaleste markedsoppgangen i USA på nesten 40 år.


12. juni 2023

NOMA Fokus henter kapital fra nye og eksisterende investorer gjennom en rettet emisjon. Tegningsperioden starter 12. juni, og varer til og med 30. juni 2023.

Om du ønsker å bli kontaktet i forbindelse med emisjonen, kan du sende en epost til tr@nomacapital.no eller ogu@nomacapital.no.


20. april 2023

NOMA Capital 1. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentarer. I kvartalsrapportens første del i ¨Speakers´ Corner¨ diskuteres mangelen på energi globalt.


15. januar 2023

NOMA Capital 4. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentarer. I kvartalsrapportens første del i ¨Speakers´ Corner¨ diskuteres konsekvensene av investorers tendens til å ekstrapolere i aksjemarkedet.


7. desember 2022

NOMA Fokus henter kapital fra nye og eksisterende investorer gjennom en rettet emisjon. Tegningsperioden starter 7. desember, og varer til og med 30. desember.

Om du ønsker å bli kontaktet i forbindelse med emisjonen, kan du sende en epost til tr@nomacapital.no


11. oktober 2022

NOMA Capital 3. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentarer. I kvartalsrapportens første del i ¨Speakers´ Corner¨ diskuteres konsekvensene av regjeringens uforutsigbare skattepolitikk.


8. juli 2022

NOMA Capital 2. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentarer. I kvartalsrapportens første del i ¨Speakers´ Corner¨ diskuteres hvor langt unna bunnen i aksjemarkedet kan være, etter den markante nedturen i første halvår i år.


7. juni 2022

NOMA Fokus henter kapital fra nye og eksisterende investorer gjennom en rettet emisjon. Tegningsperioden starter 7. juni og varer til og med 30. juni.

Om du ønsker å bli kontaktet i forbindelse med emisjonen, kan du sende en epost til tr@nomacapital.no


12. april 2022

NOMA Capital 1. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentarer. I kvartalsrapportens første del i ¨Speakers´ Corner¨ diskuteres hvorfor Fed er inne i en kritisk fase vedrørende håndteringen av den eskalerende inflasjonen i USA.


4. april 2022

NOMA Vekst I AS innhenter siste del av kommittert kapital fra aksjonærene. Fondet har ved utgangen av 1. kvartal investert i fire unoterte vekstselskaper.


16. januar 2022

NOMA Capital 4. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentarer. I kvartalrapportens første del i ¨Speakers´ Corner¨ argumenterer vi for hvorfor vi tror 2022 blir et ¨stockpickers¨ år.


9. desember 2021

NOMA Fokus henter kapital fra nye og eksisterende investorer gjennom en rettet emisjon. Tegningsperioden starter 9. desember og varer til og med 31. desember

Om du ønsker å bli kontaktet i forbindelse med emisjonen, kan du sende en epost til tr@nomacapital.no


18. oktober 2021

Med etablering av NOMA Vekst I i 3. kvartal endrer vi rapporteringsformatet fra NOMA Fokus til NOMA Capital. Rapporten inneholder informasjon og porteføljekommentarer knyttet til fondene forvaltet av NOMA Capital.

I kvartalsrapportens første del i ¨Speakers´ Corner¨ oppsummeres bakgrunnen for etablering av NOMA Vekst I, og hva vi ser etter når vi i tidligfase selskaper. En kort introduksjon til fondets tre første investeringer er også inkludert i rapportens siste del.


16. juni 2021

NOMA Fokus henter kapital gjennom nye og eksisterende investorer gjennom en rettet emisjon. Tegningsperioden starter 16. juni og varer til og med 30. juni 2021.

Kontakt Thomas Raaschou på 48 40 42 42 eller tr@nomacapital.no.


9. april 2021

I kvartalsrapportens første del i «Speakers´ Corner» tar vi for oss Unicorns (enhjørninger). Fabeldyret benyttes som en beskrivelse av private selskaper som når en milliard dollar i verdsettelse. I Norge opplever vi nå stadig flere enhjørninger, og vi tror det kan bli flere i denne eksklusive klubben i årene fremover.

I rapportens siste del diskuteres om renteutviklingen kan være den neste sorte svane. Over 40 år har renten falt kontinuerlig. Dagens yngre investorer har aldri opplevd effekten av stigende rente. Er de klare for et slikt scenario?


9. desember 2020

Det alternative investeringsselskapet NOMA Fokus henter kapital fra nye og eksisterende investorer gjennom en rettet emisjon. Tegningsperioden starter 9. desember og varer frem til og med 28. desember 2020.


14. september 2020

Noma Fokus 3. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentar. I kvartalsrapportens første del i ¨Speakers´ Corner¨ beskriver vi vår tilnærming til hvilke type selskaper vi foretrekker å eie i NOMA Fokus. I rapportens siste del omtales ett av disse, skadeforsikringsselskapet Sampo, med særlig fokus på konsekvensene av god kapitalallokering over mange år.


8. juli 2020

Noma Fokus 2. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentar. I kvartalsrapportens første del i ¨Speakers´ Corner¨ diskuteres den mye omtalte ¨Fed-put´en¨ etter at sentralbanken har sprøytet inn likviditet tilsvarende 4 oljefond siden covid-19 pandemien traff USA i mars i år. Rapportens siste del tar for seg utsiktene i lakseoppdrettsmarkedet og fondets to nye investeringer innen denne sektoren.


15. juni 2020

Det alternative investeringsselskapet NOMA Fokus henter kapital fra nye og eksisterende investorer gjennom en rettet emisjon. Tegningsperioden starter 15. juni og varer frem til og med 30. juni 2020.

Om du ønsker å bli kontaktet i forbindelse med emisjonen, kan du sende en epost til post@nomacapital.no


14. april 2020

Noma Fokus 1. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentar. I kvartalsrapportens første del i ¨Speakers´ Corner¨ gir vi noen overordnede tanker etter at den globale pandemien har forårsaket en av de største nedturene på børsene i historien. I rapportens andre del går vi igjennom porteføljeforvaltningen i kvartalet, og retter blikket mot de mulige langsiktige konsekvensene av covid-19. I rapportens siste del gjennomgås noen av fondets investeringer som er økt eller tatt inn i porteføljen i 1. kvartal.


15. januar 2019

Vedlagt følger 4. kvartalsrapport for NOMA Fokus med markedssyn og porteføljekommentar. I kvartalsrapportens første del i ¨Speakers´ Corner¨ gjør vi noen refleksjoner fra SEBs nordiske seminar som fant sted i København i begynnelsen av januar. I rapportens siste del gjennomgås Olav Thon Eiendomsselskap, som NOMA Fokus har investert i gjennom høsten 2019.


5. desember 2019

Det alternative investeringsfondet NOMA Fokus henter kapital fra nye og eksisterende investorer gjennom en rettet emisjon. Tegningsperioden starter 6. desember og varer frem til og med 27. desember 2019.

Om du ønsker å bli kontaktet i forbindelse med emisjonen, kan du sende en epost til post@nomacapital.no


15. oktober 2019

Noma Fokus 3. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentar. I kvartalsrapportens første del i ¨Speakers´ Corner¨ diskuterer vi konsekvensene av vedvarende lave renter for norske investorer med finansiell formue. I siste del analyserer vi endringene over de siste 40 årene for verdens 10 største børsnoterte selskaper, målt i markedsverdi. Konklusjonen er at svært få selskaper klarer å forbli på denne listen over tid. Dagens vinnere er fremtidens tapere.


14. juli 2019

Noma Fokus 2. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentar. I kvartalsrapportens første del i ¨Speakers´ Corner¨ tar vi for oss oljefondets betydning for den norske økonomien, og mulige konsekvenser skulle en ny betydelig børsnedtur inntreffe. I siste del analyserer vi utviklingen i den europeiske banksektoren som på tross av verdens børser på eller nær ¨all-time-high¨, har opplevd en massiv nedtur over en lang periode. I annerledeslandet Norge har vi selvfølgelig et unntak.


15. april 2019

NOMA Fokus 1. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentarer. I rapportens første del ¨Speakers´ Corner¨ tar vi for oss den sterke utviklingen for vekstaksjer på bekostning av verdiaksjer gjennom det siste tiåret. I siste del analyserer vi teknologiselskapet Nordic Semiconductors globale suksess, og mulighetene fremover for selskapets tredje vekstfase innen det nye området Cellular IoT


16. januar 2019

Godt nytt år!

NOMA Fokus 4. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentarer. I rapportens første del under Speakers´ Corner tar vi for oss utviklingen i Kina. I siste del analyserer vi mulighetene for gode investeringer innen oil service gjennom 2019.


3. desember 2018

Det alternative investeringsfondet NOMA Fokus henter kapital fra nye og eksisterende investorer gjennom en rettet emisjon. Tegningsperioden starter 3. desember og varer frem til og med 21. desember 2018.

Om du ønsker å bli kontaktet i forbindelse med emisjonen, kan du sende en epost til post@nomacapital.no


10. oktober 2018

Noma Fokus 3. kvartalsrapport 2018 med markedssyn og porteføljekommentar. I rapporten diskuteres de utilsiktede konsekvensene fra innføringen av MiFid knyttet til analysedekningen i Norden og kvaliteten på konsensus. I tillegg presenteres Elliptic Labs, en av fondets investeringer.


4. september 2018

Noma Fokus inkluderes i den nordiske hedge indeksen, NHX, utviklet av Hedge Nordic. Indeksen består 174 nordiske fond. Les hele artikkelen her.


9. juni 2018

NOMA Fokus 2. kvartalsrapport 2018 med markedssyn og porteføljekommentar. I rapporten diskuteres sentralbankenes rolle i kapitalmarkedene. I tillegg presenteres International Petroleum Corp. (IPOC), en av fondets investeringer.


25. mai 2018

Det alternative investeringsfondet NOMA Fokus henter kapital fra nye og eksisterende investorer gjennom en rettet emisjon. Tegningsperioden starter 25. mai og varer frem til og med 28. juni 2018.

Om du ønsker å bli kontaktet i forbindelse med emisjonen, kan du sende en epost til post@nomacapital.no


9. april 2018

NOMA Fokus 1. kvartalsrapport 2018 med markedssyn og porteføljekommentar. I rapporten diskuteres USAs historiske rolle i global frihandel, og utsiktene til handelskrig. I tillegg presenteres Norwgian Finans Holding, en av fondets investeringer.


1. februar 2018

Ketil Kjøraas er ansatt som forvalter og investorkontakt i NOMA Capital. Han begynner i stillingen 1. februar 2018.

Ketil kommer fra Nordea hvor han gjennom de siste ni årene har jobbet som Senior Equity Sales. Han har lang erfaring fra kapitalmarkedene og blant annet vært partner i ABG Sundal Collier i ni år.

Ketil har en mastergrad med fordypning i finans fra universitetet i New South Wales i Sydney, Australia, og en bachelorgrad med fordypning i finans fra Arizona State university i USA.


20. november 2017

Det alternative investeringsfondet NOMA Fokus henter kapital fra nye og eksisterende investorer gjennom en rettet emisjon. Tegningsperioden starter 20. november og varer frem til og med 22. desember 2017.

Om du ønsker å bli kontaktet i forbindelse med emisjonen, kan du sende oss en epost til post@nomacapital.no


1. november 2017

Frode Foss er i dag valgt inn som nytt styremedlem i NOMA Capital. Frode har mer enn 20 års erfaring fra næringslivet og styrearbeid. Over de siste 14 årene og frem til i sommer var Frode finansdirektør i Norwegian Air Shuttle. Før dette hadde Frode lederroller innen revisjon og økonomisk rådgivning hos Arthur Andersen og Ernst & Young. Frode har en Master of Science utdannelse fra University of Wyoming i USA. I tillegg er han autorisert finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Styret består etter dette av Tore Engebretsen (styreleder), Erling Ueland, Håvard Nesheim, Frode Foss og Thomas Raaschou.


10. oktober 2017

NOMA Fokus 3. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentar. I rapporten gjennomgår vi vår investeringsstrategi og oppsummerer status for NOMA Fokus etter 1 år. I tillegg presenteres svenske Instalco, en av fondets investeringer.


7. juli 2017

NOMA Fokus har gjennomført sin tredje kapitalinnhenting og er nå stengt inntil neste emisjonsperiode. Den vil gjennomføres i desember med forventet stenging rundt 21. desember 2017.

Om du ønsker å bli kontaktet ifm neste emisjon, kan du sende oss en epost til post@nomacapital.no


22. mai 2017

Det alternative investeringsfondet NOMA Fokus henter kapital fra investorer gjennom en rettet emisjon. Tegningsperioden starter 22. mai og varer frem til og med 29. juni 2017.

Om du ønsker å bli kontaktet i forbindelse med emisjonen, kan du sende oss en epost til post@nomacapital.no


10. april 2017

NOMA Fokus 1. kvartalsrapport med markedssyn og porteføljekommentar. I rapporten tar vi i tillegg for oss utviklingen i boligeiendomsmarkedet i Oslo samt en nærmere beskrivelse av Storebrand ASA, en av fondets investeringer.


7. januar 2017

NOMA Fokus har gjennomført sin andre kapitalinnhenting og er nå stengt inntil neste emisjonsperiode. Den vil gjennomføres i juni med forventet stenging rundt 21. juni 2017.

Om du ønsker å bli kontaktet ifm neste emisjon, kan du sende oss en epost til post@nomacapital.no


21. november 2016

Det alternative investeringsfondet NOMA Fokus henter kapital fra investorer gjennom en rettet emisjon. Tegningsperioden starter 21. november og varer frem til og med 21. desember 2016.


22. september 2016

NOMA Fokus har gjennomført sin første kapitalinnhenting og er nå stengt inntil neste emisjonsperiode. Den vil gjennomføres i desember med forventet stenging rundt 21. desember 2016.

Om du ønsker å bli kontaktet ifm neste emisjon, kan du sende oss en epost til post@nomacapital.no


22. august 2016

Det alternative investeringsfondet NOMA Fokus henter kapital fra eksterne investorer i forbindelse med oppstart den 21. september 2016. Tegningsperioden starter 22. august og varer frem til og med 20. september.


22. august 2016

Håvard Nesheim ble i dag valgt inn i styret i NOMA Capital. Håvard har mer enn 30 års erfaring fra kapitalmarkedet. Han har blant annet vært investeringsdirektør i Storebrand og Orkla Finans, og ledet corporate og analyseavdelingene i hhv. Carnegie og Handelsbanken i Norge. Håvard er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen (NHH). I tillegg har han en master i corporate finance fra NHH/NFF.

Styret består av Tore Engebretsen (styreleder), Erling Ueland, Thomas Raaschou og Håvard Nesheim.


30. juni 2016

NOMA Capital har mottatt konsesjon fra Finanstilsynet for forvaltning av alternative investeringsfond, og tillatelse til markedsføring av fondet NOMA Fokus til ikke-profesjonelle investorer.