Disclaimer

NOMA Capital AS anser informasjonen på sine internettsider som pålitelig, men påtar seg ikke ansvar for eventuell mangelfull, feilaktig eller unøyaktig informasjon som måtte fremkomme. Potensielle kunder av NOMA Capital AS og investorer i alternative investeringsfond forvaltet NOMA Capital AS, bes sette seg inn i relevant informasjon, slik som forretningsvilkår, nøkkelinformasjon, informasjonsmemorandum og annen informasjon som gjelder for inngåelse av avtale med NOMA Capital AS eller investering i fond forvaltet av NOMA Capital AS. Det understrekes at internettsidene, og all informasjon på disse, utelukkende retter seg mot brukere i Norge, med mindre annet uttrykkelig fremkommer. Informasjonen på sidene retter seg således ikke mot personer eller foretak som er hjemmehørende i USA, Canada, Japan eller Australia, eller i noe annet land hvor det er forbudt å publisere, eller gi adgang til informasjonen, eller hvor tillatelsen til å gi adgang til informasjonen på noe vis er begrenset, med mindre dette skjer i henhold til gjeldende verdipapirlovgivning.